Naar boven

Garantie en verzekering

Verleng uw garantie en voorkom onplezierige verrassingen

U betaalt geen eigen risico en u heeft vijf jaar lang geen zorgen over mogelijke defecten aan uw product.

Wat moet u weten, alvorens u besluit een dergelijke garantieverlenging af te sluiten bij Apollo Almere?

Transparant
Apollo houdt van transparantie en hanteert duidelijke, heldere voorwaarden. Uw wettelijke rechten blijven bovendien onverminderd van kracht. Deze zijn gelijk aan de voorwaarden van de 'normale' fabrieksgarantie, echter nu 5 jaar lang.

Kosteloos
Vijf jaar lang heeft u de zekerheid dat u een defect altijd kosteloos kunt laten repareren. Voor deze service betaalt u éénmalig, alleen bij de aanschaf van het product.

Schade door eigen toedoen
Bij een defect ontstaan door eigen toedoen (bijvoorbeeld: val- stoot of waterschade) heeft u géén garantie. In dit geval zullen er onderzoekskosten worden berekend. 
U dient het defecte apparaat altijd aan te bieden aan Apollo Almere. Wij zorgen voor een zorgeloze afhandeling. Het apparaat mag niet door derden geopend worden, indien andere partijen dan Apollo het apparaat geopend hebben kan de garantie vervallen. Om misverstanden te voorkomen, wij vergoeden dus geen reparaties die u zelf, buiten Apollo om, heeft laten uitvoeren.  

De verlengde garantietermijn
De 5 jaar garantie gaat in vanaf de aankoopdatum en is van kracht tot 5 jaar na de aankoopdatum. Zowel arbeidsloon als materiaalkosten worden 5 jaar lang volledig door Apollo Almere betaald. Indien het apparaat niet hersteld kan worden of de kosten hiervan de waarde van het apparaat te boven gaan zal Apollo een nieuw apparaat met vergelijkbare specificaties leveren. 

Vervanging
Indien een reparatie buitensporig lang duurt, zullen wij u een vervanging van het product voorstellen. 

Bewaar de originele verpakking
Als u het product terugstuurt, doet u dit dan in de originele verpakking, bewaart u deze dus. Dit zal in de praktijk overigens niet altijd mogelijk zijn maar zorg er dan wel voor dat u het product deugdelijk kan verpakken als deze verzonden moet worden.

Verzenden defecte product
Verzend het product altijd verzekerd. U dient er zelf voor te zorgen dat het product bij Apollo Almere terecht komt, de kosten voor het terugsturen zijn voor Apollo. Neem altijd contact op met Apollo voordat u een product ter reparatie wilt verzenden.

Langsbrengen
U kunt het product tijdens onze winkelopeningstijden ook in onze winkel in Almere-stad langsbrengen.

Wettelijke garantie
De door Apollo Almere aangeboden verlengde garanties doen niets af aan de wettelijke garantie waar u als consument recht op heeft maar zijn een aanvulling hierop.