Naar boven

BTW-teruggave voor niet-EU burgers

BTW-teruggave voor niet-EU burgers

Verblijft u als particulier buiten de Europese Unie en koopt u bij Apollo Almere en voert u deze goederen binnen 3 maanden na aankoop uit, dan kunt u via Apollo Almere het btw bedrag terugvragen.

Hier zijn echter een aantal voorwaarden aan verbonden.

Allereerst koopt u de goederen inclusief btw. Het is belangrijk dat u uw naam en adres buiten de EU op de factuur laat zetten. Vervolgens zorgt u zelf bij het verlaten van Europa voor een uitvoerstempel op de originele factuur. Dit kan bij een douanekantoor in de EU, bijvoorbeeld bij de Douane op Schiphol.
Daarna stuurt u uw factuur vergezeld van een kopie van uw paspoort waaruit blijkt dat u normaliter buiten de EU verblijft, samen met uw bank- of girogegevens naar Apollo Almere. Ons adres; Korte Promenade 5, 1315HM Almere-stad.

Samengevat, wat moet u dus doen als u BTW wilt retour ontvangen als niet EU burger.

1.       U koopt de goederen inclusief BTW.
2.       De factuur móet op naam en adres zijn van een persoon die buiten de EU verblijft.
3.       Er moet een uitvoer stempel van de Douane op de originele factuur geplaatst zijn.
4.       Er moet een kopie van een geldig paspoort bij de factuur gevoegd worden.
5.       Het paspoort moet op dezelfde naam staan als die op de factuur.
6.       De uitvoer van goederen dient bínnen 3 maanden na aankoop plaats te vinden.
7.        Het btw bedrag wordt uitsluitend op een Nederlands rekeningnummer teruggestort